TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN

INTERVJU MED FÖRFATTARNA

Inspelad januari 2016 för nät-tv-kanalen

 

 
PODD RADIO-VERSIONEN Canal Second Opinion
 
 


Intervju och samtal 36 minuter om

VARFÖR VI SKREV BOKEN?
"Saker händer i världen"
1:15
VARFÖR SKRIVER NI INGET OM MAKTELITEN?
Ni skriver annorlunda, vad har hänt?
2:55
TITELN KOLLISION.
Vad är det som kolliderar?
Den gamla och framtida världen.
Populism anti-populism.
5:40
VILKA ÄR KOLLISIONERNA?
Nya rörelser och tankar överallt.
Polariseringar.
Världen i en kreativ process
Hopp i oroliga tider
8:20
NI SKRIVER OM "VOID". VAD ÄR DET?
Om att känna att saker är passerade.
Utvecklingskris.
11:15
SEENDEHORISONTEN
Hur påverkas den i en kollision? Att längta efter förändring?
12:10
FRAMTIDEN
Ni skriver om framtiden, varför har ni med det?
Vikten av att ha en kompassriktning i livet.
Bristen på visioner i samhället.
14:35
OCCUPY WALL STREET
Varför skriver ni om det?
Att visa på att en annan värld är möjlig, rent konkret.
En horisontrell ordning inte bara en vertikal.
17:20
MEDIA
Medias roll idag i en tid av förändring.
21:30
HAR VI DET INTE BRA ELLER?
Systemet tröttar ut oss, vår seendeförmåga minskar.
Arbetslinjen,
Vi köper oss kickar.
22:30
VAD GÖR VI MED VÅRA BARN?
25:40
EN NY AKTIVISM
En ny form av aktivism behövs.
Att se bortom de gamla ideologierna.
29:40
VAD NI VILL GE LÄSAREN?
34:00